Articles, Blog

Tu Chalta Jaa | Abby Viral

December 10, 2019


This one is for hustlers, RahOne, Inkarnate, and… Mic Test A B B Y Kismat hai naraaz khadi Aage musibat badi badi Har mushkil ko jhel jayenge Aag ho ya paani khel jayenge Struggle dekh sab ho gaye dherr
Maine cheera Faada jaise Babbar sherr Der-Saver Kabhi na Kabhi Aaj nahi to aur kabhi
Karenge log gaur kabhi Lage raho bas rukna mat
Aayega tumhara daur kabhi

No Comments

Leave a Reply