Articles, Blog

Dịch virus corona làm Trung Quốc ” sạch” hơn

March 6, 2020


4 Comments

 • Reply song xu March 6, 2020 at 1:02 am

  🖕

 • Reply Phong Ha March 6, 2020 at 1:31 am

  Hổng hiểu tiếng Pháp. 😅😂

 • Reply Nam Hoàng March 6, 2020 at 9:39 am

  chưa có nguyên nhân chính xác rồi sự phổ biến của nó.

 • Reply Quang Nghĩa March 6, 2020 at 9:57 am

  Giảm phát thải CO2 = Giảm thu nhập!

 • Leave a Reply